Biography, CV & Contact

Biography

I was born in Fălticeni, a small town in Suceava County, Romania, during the communist regime. I grew up in an average family with no artistic background, but with very loving parents. Our home included a bookcase, which profoundly influenced me. I am the “product” of that bookcase.

I am the third child in my family.

In Romanian terms, I am what some call a “Child of the Decree” and a typical Romanian Millennial.

Due to my father’s work, we moved frequently, causing me to change schools often. At the time, I disliked these changes—new homes, new classmates, new friends, and new environments every 3-4 years. It was exhausting, but this constant movement made me more adaptable and helped shape who I am today. I can confidently say that I embody resilience and perseverance. I attended two kindergartens, two elementary schools, two secondary schools, and two high schools before graduating from “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania, with a BA and MA in foreign languages.

I also earned a Magna cum Laude PhD in philology and linguistics from the same university.

Additionally, I pursued a BA in Visual Arts at the “George Enescu” National University of Arts in Iași, Romania. These were not my only art studies; I also completed a three-year alternative art education program at a private art school in Piatra Neamț.

Literature and art are the two constants in my life.

I have been drawing and painting since I was five and have never stopped. I enjoy exploring various artistic styles, from figurative to abstract paintings. Currently, I work as a Foreign Language Teacher and Art Teacher in public schools. I dream of one day developing a distinct, personal style in my art. Who knows? Maybe my art will endure, becoming my lasting legacy.

Biografie

M-am născut în România, în Fălticeni, un orășel din județul Suceava. În timpul regimului comunist. Într-o familie obișnuită, fără educație/ experiență artistică, dar cu părinți foarte iubitori. O familie – spre norocul meu – cu o mică bibliotecă în casă. Sunt “produsul” acelei biblioteci.

Sunt mezina familiei. Al treilea și ultimul copil. Sunt ceea ce unii ar numi (în imaginarul comun românesc) un “Copil al Decretului”.  Sunt, dacă vreți, milenialul tipic românesc. :))

Am schimbat multe școli din cauza muncii tatălui meu, lucru care ne-a obligat să ne mutăm în diferite localități din România. La vremea respectivă, am urât aceste schimbări. La fiecare 3-4 ani, o casă nouă, colegi noi, prieteni noi, medii noi. Era obositor, dar, în același timp, această rătăcire constantă m-a ajutat să devin mai adaptabilă și mi-a permis să devin persoana care sunt astăzi. Aș putea spune, fără să exagerez, că sunt definiția rezilienței/ perseverenței. Am schimbat două grădinițe, două școli primare, două școli gimnaziale, două licee, iar la final am absolvit Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România (licență și masterat în limbi străine).

Am obținut titlul de doctor Magna cum Laude în filologie, lingvistică, la aceeași universitate.

Și, ca și cum toate aceste studii nu ar fi fost de ajuns, am urmat și un program de licență în arte vizuale la Universitatea Națională de Arte “George Enescu”, Iași, România. :))) Acestea nu sunt singurele studii de artă pe care le-am absolvit. Am urmat și o formă alternativă de educație artistică (trei ani) la o școală privată de artă situată în Piatra Neamț. Aș putea spune că am avut doar două constante în viață: literatura și arta. Desenez și pictez de multă vreme (am început de la 5 ani). De atunci nu m-am mai oprit niciodată. Îmi place să abordez diferite stiluri artistice – îmi plac atât picturile figurative, cât și cele abstracte. În prezent lucrez ca profesor de limbi străine/ Arte Plastice în școli publice. Visez ca într-o zi să reușesc să dau artei mele o notă distinctă, un stil personal. Și cine știe? Poate că arta mea nu se va pierde în timp, rămânând singura moștenire pe care o voi lăsa în urma mea.

CV

Name and surname/ Nume – Ionela Chiru
Date and place of birth/ Data și locul nașterii – June 24, 1983, Falticeni, Suceava
Nationality/ Naționalitate – Romanian/ Română
Place of residence/ Reședință – Piatra Neamț, Neamț, Romania

Education/ Educație

„George Enescu” National University of Arts, Iasi

MA in Visual Arts/ Masterat Teorii şi Practici în Artele Vizuale (artă conceptuală, curatoriat, critică de artă) – în curs.
BA in Visual Arts/ Licență Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Universitatea Națională de Artă George Enescu din Iași, România

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
PhD, Philology/ Linguistics – Școala Doctorală de Filologie “Alexandru Ioan Cuza Iași”, Lingvistică

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
MA in Foreign Languages, Literatures and Civilisations, Philology –
Linguistics/ Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Masterat în Limbi, Literaturi și Civilizații Străine

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi
BA in Foreign Language – Italian/ English Language, Literature and
Civilisation, Philology – Linguistics/ Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Licență în Limbi, Literaturi și Civilizații Străine, dublă specializare Italiană/ Engleză

Sapienza Università di Roma
Summer School, Italian Language, Literature and Civilisation / Școala de vară – Limbă, Literatură și Civilizație Italiană, Universitatea Sapienza din Roma, Italia.


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Psycho-Pedagogical Training Study Programme, Education and
Teaching / Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” modulele de pregătire psihopedagogică nivel I și II

Art School Piatra Neamț/ Școala de Artă Piatra Neamț, secția pictură de șevalet (3 ani)

Languages/ Limbi străine

English (professional working proficiency) – Engleză avansat
Italian (professional working proficiency) – Italiană avansat
Romanian (native) – Română nativ

Certificates/ Certificate

Certified Personal Development Trainer ANC/ Consilier dezvoltare personală acreditat ANC
Certified Trainer ANC/ Formator/ Trainer acreditat ANC

Honor & Award / Burse de merit

Loredana Battaglia Scholarship Italy, Rome/ Bursa de merit Loredana Battaglia, Roma, Italia

Collective Exhibitions/ Expoziții Colective

Collective exhibitions

Personal Exhibitions/ Expoziții personale

Personal Exhibitions

Art competitions/ contests – Concursuri/ competiții de artă

Art competitions/ Contests

Visual arts exhibitions coordinator/ Coordonator de expoziții arte vizuale

Visual arts exhibitions coordinator

Current position/ Locul de muncă actual
Public School Education/ Învățământ preuniversitar public

Language Teacher/ Art Teacher – State High School/ Secondary School Romania – Profesor de limbi străine -Profesor de Educație Plastică, nivel liceu/ nivel gimnaziu

Contact

e-mail – ionelachiru33@gmail.com